Begroting 2021

Begroting 2021

Hierbij bieden wij u de begroting 2021 aan, inclusief de meerjarenraming 2022-2024. Als leidraad voor deze begroting hebben gediend het coalitieakkoord ‘Dynamisch continuerend en grensverleggend’ en de op 2 juli 2020 vastgestelde 1e Bestuursrapportage+. Tevens is rekening gehouden met de gevolgen van de meicirculaire 2020.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04