Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

In de paragraaf grondbeleid wordt een beknopte toelichting gegeven op het te voeren grondbeleid in 2021. De exploitatie van de bedrijventerreinen en woningbouwplannen zijn apart toegelicht, onderverdeeld in plannen met en zonder exploitatieopzet.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04