Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Financiering

De paragraaf financiering behandelt de treasuryfunctie van de gemeente. In deze paragraaf komt het risicobeheer en de ontwikkeling van de financieringsportefeuille van de gemeente aan de orde. De treasuryfunctie heeft als doel tegen gunstige condities en tegen zo laag mogelijke kosten te voorzien in de benodigde financieringsmiddelen en daarbij risico's zoveel mogelijk uit te sluiten. De Wet Financiële Decentrale Overheden (Wet fido) geeft het kader waarbinnen we de treasuryfunctie uitvoeren.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04