Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Financiering

Als gemeente Sluis maken we onder de huidige omstandigheden zoveel mogelijk gebruik van kort geld aangezien dit voordeliger is dan lang geld. Volgens de prognose zal het kasgeldlimiet in het vierde kwartaal 2020 en in het eerste kwartaal 2021 worden overschreden. Het is de verwachting dat daarmee in het 2e kwartaal 2021 vaste geldlening aangetrokken dient te worden. Ervan uitgaande dat de rente van het kort geld voordeliger is dan de rente van lang geld, zal een vaste geldlening worden aangetrokken ter hoogte van de kasgeldlimiet. In de begroting 2021 houden we rekening met het aantrekken van een vaste geldlening van € 7 miljoen tegen een rentepercentage van 2%.

Veel gemeenten, zoals ook Sluis, trekken niet voor iedere investering een aparte lening aan, maar financieren het geheel van investeringen (integrale financiering). De rentelasten worden door middel van de renteomslagmethode toegerekend aan alle investeringen en maken vervolgens deel uit van de betreffende programma's. Voor 2021 bedraagt het renteomslagpercentage 1,29%. De totale rentelasten die worden toegerekend bedragen € 1.507.042.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04