Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Bedrijfsvoering

In deze paragraaf geven we een doorkijk in de ontwikkelingen in 2021 op het gebied van de bedrijfsvoering (personeel en organisatie). Naast Sluis Opgeschut komen daarbij indicatoren aan de orde zoals inhuur derden, opleidingsbudget en ziekteverzuim. Conform de richtlijnen van het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) lichten we ook de overhead toe. In het voorwoord van deze begroting zijn de bijzondere en onzekere omstandigheden genoemd waarmee we dit jaar te maken hebben. Op onderdelen werken deze omstandigheden ook door in deze paragraaf. Daar waar dit van toepassing is, wordt dit toegelicht.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04