Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Naast de heffing en invordering wordt ook het verlenen van kwijtschelding uitgevoerd door Sabewa Zeeland. Bij raadsbesluit van 20 december 2018 is de Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2019 vastgesteld. Voor kwijtschelding komen de afvalstoffenheffing en rioolheffing in aanmerking, met uitzondering van woningen/percelen in hoofdzaak bestemd en gebruikt voor vakantie en andere recreatieve doeleinden.

In de begroting 2021 is een bedrag van € 184.000 opgenomen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Met het kwijt te schelden bedrag is in de onderbouwing van de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing rekening gehouden.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04