Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de inkomsten uit de lokale heffingen.

bedragen x € 1.000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Onroerende zaakbelastingen

6.307

6.412

6.528

6.645

6.765

6.886

Afvalstoffenheffing *

3.285

3.434

3.553

3.696

3.845

4.002

Rioolheffing *

4.510

4.520

4.588

4.728

4.872

5.023

Hondenbelasting

160

163

166

169

172

175

Precariobelasting

223

227

231

235

239

244

Toeristenbelasting

3.935

4.635

4.685

4.705

4.790

4.910

Forensenbelasting

1.571

2.030

2.450

2.880

2.910

2.940

Reclamebelasting

154

129

131

134

136

139

Marktgeld

23

23

24

25

25

25

Lijkbezorgingsrechten

304

309

315

321

326

332

Baatbelasting

11

11

11

11

11

11

Parkeerbelastingen

1.776

1.891

1.891

1.891

1.891

1.891

Naheffingsaanslagen parkeerbelasting

300

300

300

300

300

300

Leges Burgerzaken

498

505

514

524

533

543

Leges bouwvergunningen**

800

720

733

1.570

696

709

Leges overige

153

155

158

160

163

166

Totaal

24.010

25.464

26.278

27.994

27.674

28.296

* na aftrek storting in voorziening dubieuze debiteuren

**2022: waarvan € 886 havengebied Breskens

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04