Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf lokale heffingen

Voor de lokale lastendruk wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Landelijk vergelijk - Coelo-Atlas lokale lasten:
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (Coelo) van de
Rijksuniversiteit Groningen brengt jaarlijks de Atlas van de lokale lasten uit. Dit is een jaarlijks
overzicht van de heffingen van gemeenten, provincies en waterschappen. Voor alle
gemeenten brengen zij voor de ozb, rioolheffing en afvalstoffenheffing uitgebreid in kaart: de
heffingssystematiek, tarieven en kwijtschelding. Ook is onderzocht welke gemeenten de
hoogste en laagste woonlasten hebben.
In de Atlas lokale lasten 2020 staat Sluis op de 143e plaats (van de 377) van goedkoopste
gemeenten in Nederland met € 769 woonlasten voor meerpersoonshuishoudens (eigenaar-bewoner). De
gemeente Aalten is de goedkoopste gemeente van Nederland met € 573
woonlasten. De woonlasten in de duurste gemeente Bloemendaal bedragen € 1.440. De
gemiddelde woonlasten voor eigenaar-bewoners liggen in Nederland op € 776.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04