Begroting 2021

Programma's

Programma 4: Bestuur en veiligheid

Speerpunten

4.1 Dienstverlening en communicatie
De gemeente Sluis staat voor een effectieve, klantvriendelijke en goed functionerende dienstverlening. Het strategisch communicatie frame (2019-2022) geeft team communicatie de ruimte om snel te kunnen acteren in een wendbare en snel veranderende omgeving. In 2020 wordt de communicatie verder op orde gebracht. Iedereen communiceert: burgers, de raad, het college en ambtenaren. Als team communicatie ondersteunen wij deze verschillende belanghebbenden en zijn sparringpartner.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Gegarandeerde bereikbaarheid zowel fysiek als digitaal in alle dienstverlenende processen. Daarbij worden uniformiteit en transparantie in communicatie met betrekking tot alle vragen en verzoeken als ook lopende processen, geborgd. Burgers en ondernemers voelen zich gehoord en begrepen en worden betrokken bij de ontwikkeling van initiatieven.

 A. Continu optimaliseren en digitaliseren van onze dienstverlenende processen aan de veranderende wensen en behoeften in de maatschappij door o.a. het creëren van een integraal klantbeeld en ontwikkeling van het kennismanagement proces. Waar mogelijk en gewenst betrekken we de burgers en ondernemers conform het in 2020 vastgestelde beleid Burgerparticipatie.

B. De communicatie verder op orde brengen.

B. Standaard formats ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld voorbereidingsdocument toespraken, persbericht e.d.

C. Begrijpelijke taal voor iedereen.

C. De organisatie trainen om te schrijven op  taalniveau B1.

D. Interne en externe communicatie zijn op elkaar afgestemd. Intern gaat voor extern: intern beginnen is extern winnen.

D. Interne en externe communicatiemiddelen (door)ontwikkelen, zoals verwoord in de strategisch communicatie frame. Hieronder vallen o.a. infographics, beeld en video.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04