Begroting 2021

Programma's

Programma 4: Bestuur en veiligheid

4.3 Bestuurlijke samenwerking

We hebben te maken met diverse gemeente-overstijgende vraagstukken. We zoeken daarbij actief samenwerking op met andere partners (overheid, maatschappelijke instanties en bedrijfsleven).  Om samen sterker te staan, kennis te delen, kwetsbaarheid weg te nemen en efficiencywinst te behalen. Bestaande samenwerkingsverbanden worden daarom verder uitgediept.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Gezamenlijke kracht, efficiencywinst en minder kwetsbaarheid

A. Actieve deelname in samenwerkingsverbanden op diverse niveaus, zoals:
- Regionaal: Zeeuws-Vlaamse gemeenten, Onbegrensd Zeeuws-Vlaanderen (samen met bedrijfsleven), Toekomstige Zorg, etc.
- Zeeuws: VZG, OZO
- Landelijk: P10, Stedenband Amsterdam, Delfzijl en Heerlen
- Grensoverschrijdend: samenwerking met de gemeenten Maldegem, Knokke-Heist, Damme en Sint Laureins (GOS)
Het verbinden van de Regiovisie Zeeuws-Vlaanderen, de werkagenda North Sea Port District en de Regiodeal Zeeuws-Vlaanderen tot een sterk streekproces en een gezamenlijke, Zeeuws-Vlaamse strategische agenda en lobbytraject

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04