Begroting 2021

Programma's

Programma 4: Bestuur en veiligheid

Verbonden partijen

Veiligheidsregio Zeeland

De inzet rondom Covid-19 heeft effect op de (door)ontwikkeling van de VRZ. Hier zal de VRZ door middel van bestuursrapportages de gemeenten op de hoogte houden. Mede als gevolg van de Covid-19 is door het bestuur van de VRZ besloten om de beleidsperiode 2016-20120 te verlengen tot en met de begroting 2021. Dit leidt tot een begroting 2021 die beleidsarm is opgesteld. Dit houdt in dat de gemeentelijke bijdrage verhoogd wordt conform de VZG richtlijn.
Ook mede als gevolg van Covid-19 zijn de aangekondigde onderzoeken van het IFV en het doelmatigheidsonderzoek van de VNG uitgesteld naar 2021.
Het plan van aanpak ‘Verkenning samenwerking GGD, RUD en VRZ’ is opgesteld en aan de besturen van de gemeenschappelijke regelingen voorgelegd. Resultaten hiervan zullen met de gemeenten gedeeld worden.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04