Begroting 2021

Programma's

Programma 4: Bestuur en veiligheid

4.2 Veiligheid
We zetten in op een veilige woon-, verblijfs- en leefomgeving, een gemeente waar bewoners en bezoekers zich veilig voelen.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Samen met burgers en natuurlijke veiligheidspartners (politie, justitie, brandweer, zorgpartners en andere hulpverleningsdiensten) bijdragen aan een veilige leefomgeving

A. Uitvoering geven aan de speerpunten uit het Integraal Veiligheidsbeleid:
Jeugd:
Het realiseren van een schoolveiligheidsconvenant tussen gemeenten, middelbaar onderwijs en de politie.
Kwetsbaren in samenleving:
Een sluitende aanpak mensenhandel realiseren op gemeentelijk niveau.
Ondermijning:
Het digitaal nachtregister op vakantieparken en jachthavens implementeren.

B. Voorkomen van calamiteiten, crises en verstoringen

B.
Opleiden, trainen, oefenen
Trainen en oefenen op onze rol, taken en verantwoordelijkheden in de Zeeuwse crisisorganisatie (kolom Bevolkingszorg). Dit zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau.
Niet Gesprongen Explosieven
Het realiseren van een bodembelastingkaart voor Conventionele Explosieven (uitvoering raadsbesluit 26 september 2019).

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04