Begroting 2021

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen

De gemeente heeft te maken met toenemende complexiteit, nieuwe taken e.d. hierdoor is de organisatie aan het veranderen. Om deze reden is het belangrijk dat de gemeente beter leert omgaan met de onzekerheden die op ons pad komen en dat daarin bewuste keuzes gemaakt worden. De gemeente hanteert het risico gestuurd werken.

Voor een effectieve verankering van risicomanagement in de organisatie is goede communicatie van belang. Een inhoudelijke communicatie over de risico's zal plaatsvinden als onderdeel van de P&C-cyclus. Door deze koppeling worden de risico's periodiek onder de aandacht gebracht.

Om te waarborgen dat de risico's binnen de organisatie op uniforme en objectieve wijze worden beoordeeld, wordt gebruik gemaakt van onderstaande tabel om de kans en impact van een risico in te schatten (risico = kans x impact).

Kans op optreden risico

Klasse

Percentage

Score

Zeer laag

1% - 20%

1

Laag

21% - 40%

2

Gemiddeld

41% - 60%

3

Hoog

61% - 80%

4

Zeer hoog

81% - 100%

5

Klasse

Gevolg

Score

Gevolg

Gevolg

Gevolg

Financieel

Imago

Dienstverlening

Veiligheid

Zeer laag

< € 25.000

1

Geen reacties

Geen fout

Veilig

Laag

€ 25.001 -

2

Personeel niet trots

Klant ziet fout geen schade

Licht letsel

€ 100.000

Gemiddeld

€ 100.001 -

3

Negatieve berichtgeving

Beperkte schade klant

Matig letsel

€ 250.000

Hoog

€ 250.001 -

4

Negatieve berichtgeving media

Grote schade klant

Zeer matig letsel

€ 500.000

Zeer hoog

> € 500.000

5

Zeer negatieve berichtgeving

Schade onherstelbaar

Zwaar letsel

De risicoscore van een bepaald risico wordt bepaald door kans en impact met elkaar te vermenigvuldigen (risicoscore = score kans x score impact). Maximaal kan een risico 25 punten scoren, wanneer sprake is van een zeer hoge kans van optreden in combinatie met zeer hoge impact. De risicoscore is in de volgende tabel verdeeld in verschillende klassen. Zoals in deze tabel te zien is zitten de meeste risico's van de gemeente in de klasse laag.

Klasse

Risicoscore (kans x impact)

Totaal

Zeer laag

1-2

762.500

Laag

3-6

5.486.500

Gemiddeld

7-13

2.980.000

Hoog

14-18

2.000.000

Zeer hoog

19-25

2.302.000

Totaal

13.531.000

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04