Begroting 2021

Programma's

Programma 1: Ruimte en beheer

Speerpunten

1.1 Beheer openbare ruimte en accommodaties
De openbare ruimte is goed onderhouden, toegankelijk en zo duurzaam mogelijk ingericht en de gemeentelijke accommodaties zijn beperkt in aantal, goed onderhouden, energiezuinig en toegankelijk voor mensen met een beperking.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Een zo beperkt mogelijk aantal, duurzame gemeentelijke gebouwen die voor zover van toepassing tegen minimaal kostendekkende verhuurprijzen aangeboden worden en toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

A. Herzien van het strategisch gemeentelijk eigendommenbeleid, rekening houdend met de uitgangspunten uit de herziening Krachtig verbonden en de evaluatie van het huidige strategisch gemeentelijk eigendommenbeleid

B. Mensen met een beperking kunnen op een gelijkwaardige manier aan de samenleving deelnemen o.a. door een openbare ruimte die goed toegankelijk is.

B. Uitvoering geven aan de Lokale agenda toegankelijk Sluis 2019-2022.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04