Begroting 2021

Programma's

Programma 2: Economie

2.3 Recreatie, toerisme en cultuur
De productiviteit in de toeristische sector wordt in samenwerking met andere sectoren verhoogt onder andere op basis van promotie.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Kwalitatief hoogwaardige en toekomstbestendige (verblijfs)recreatiesector, (rekening houdend met ontwikkelingen als bijvoorbeeld de recreatieparadox) gebruik makend van een goede promotie.

A. Verwerken van nieuw en aanvullend beleid uit de Kustvisie in Krachtig verbonden  en inzetten op promotie van en gastheerschap in zowel de gemeente Sluis als de Zwinstreek.

B. Een goede afstemming tussen toerisme en zorg.

B. Invulling geven aan de verbinding tussen de sectoren toerisme en zorg op grond van het stimuleringsprogramma Gezondheidstoerisme. Ook onderzoeken we i.s.m. CZ en Nucleus de mogelijkheid van een kust- of zomerdokter

C. Cultuurhistorie beter benutten in relatie tot het toeristisch product

C. Verbeteren van de samenwerking met culturele instellingen o.a. op het gebied van kennis- en materiaaluitwisseling, promotie en positionering.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04