Begroting 2021

Programma's

Programma 2: Economie

Holding Zeeuwse Visveiling B.V.

De ontwikkelingen in de visserijsector, waaronder de ontwikkeling van windmolenparken voor de kust, de Brexit, visquota en het verbod op pulsvisserij, leidt landelijk tot een sanering van het aantal afslagen. Ook de directie, aandeelhouders en Raad van Toezicht van de HZV beraden zich daarom op een (aandeelhouders)strategie voor de korte, midden-en-kleinbedrijf en lange termijn. Hiertoe hebben wij in de tweede helft van 2020 een onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren. Het onderzoek naar de gewenste strategie ziet op zowel zelfstandige voortzetting als verkoop.

Het college heeft, na consultatie bij de gemeenteraad (voorhangprocedure), aangegeven geen bezwaren tegen de verkoop van de aandelen van de gemeente aan een marktpartij te hebben. De overdracht van de aandelen is in onderhandeling. Mocht een eventuele verkoop of de aandeelhoudersstrategie leiden tot een vertrek van de visveiling uit Breskens, dan zullen we een alternatieve invulling realiseren voor de visserijbeleving in het havengebied en de visserijexperience. Ook naar een eventuele alternatieve invulling is in de tweede helft van 2020 onderzoek gedaan.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04