Begroting 2021

Programma's

Programma 2: Economie

Verbonden partijen

NV Economische Impuls Zeeland
De gemeente Sluis heeft de afgelopen jaren als aandeelhouder deelgenomen in de NV Economische Impuls Zeeland. De gemeente Sluis onderschrijft de doelstellingen van Impuls en profiteert net als de andere aandeelhouders van de afspraken, die in samenspraak met de andere aandeelhouders in het jaarplan van Impuls worden vastgelegd. De jaarlijkse bijdrage aan Impuls van € 1 wordt sinds 2020 structureel geïndexeerd conform de volgens de VZG-richtlijn toegestane inflatiecorrectie.

Impuls Zeeland vormt samen met HZ Kenniscentrum Kusttoerisme en VVV Zeeland ook de Toeristische Uitvoeringsalliantie (TUA) in Zeeland. De gemeente Sluis heeft samen met de andere Zeeuwse gemeenten, Provincie Zeeland en de TUA een Strategische Agenda Toerisme Zeeland opgesteld om te werken aan een duurzame ontwikkeling van de bestemming Zeeland. Jaarlijks wordt er door de TUA een uitvoeringsprogramma opgesteld om uitvoering te geven aan de doelstellingen uit de Strategische Agenda.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04