Begroting 2021

Programma's

Programma 2: Economie

PZEM N.V.

PZEM ziet een belangrijke rol weggelegd in de energietransitie en wil, binnen haar mogelijkheden, hierin een beduidende rol spelen. De belangrijkste bedrijfsactiviteiten van PZEM zijn: productie, handel, transport en zakelijke verkoopactiviteiten van energie. Hieronder valt ook de stroomafname van duurzame wind- en zonneparken. De belangrijkste centrales zijn EPZ (70% belang in de kerncentrale) en Sloecentrale (50% belang in de gascentrale). Naast de voornoemde energieactiviteiten is PZEM ook 50% aandeelhouder in het waterbedrijf Evides.

Het is een langgekoesterde wens van de aandeelhouders om de aandelen van PZEM NV in Evides NV rechtstreeks te gaan houden. Dit is ook vastgelegd in de aandeelhoudersstrategie PZEM. In het adviesrapport in het kader van de compensatie van de Marinierskazerne is opgenomen dat onderzocht zal worden of het Rijk de regio kan ondersteunen, om tot een financieringsconstructie te komen die de regio in staat stelt afsplitsing van Evides te realiseren. Het onderzoek wordt in november 2020 afgerond, waarna besluitvorming uiterlijk eind januari 2021 plaatsvindt.

Électricité de France (EDF) overweegt haar 50% belang in de Sloecentrale te vervreemden. PZEM is de andere 50% aandeelhouder in deze gasgestookte centrale en beraadt zich op de strategische opties die hieruit kunnen ontstaan voor PZEM. In een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 20 maart 2020 is het toetsingskader vastgesteld waarbinnen dit proces dient te verlopen. In het licht van de huidige situatie omtrent de COVID-19 uitbraak en de gevolgen die het heeft op de financiële markten is dit proces opgeschort tot nader order.

De uitbraak van het coronavirus heeft ook invloed op de energiemarkt. De economische ontwikkelingen als gevolg hiervan zullen een impact gaan hebben op de financiële stromen van PZEM. De liquiditeitspositie van PZEM is sterk met een hoeveelheid direct opvraagbare middelen die ruim voldoende is om aan de verplichtingen te kunnen voldoen, ook als de inkomsten afnemen.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04