Begroting 2021

Programma's

Programma 3: Sociaal Domein

3.3 Zorg en Volksgezondheid
De zorg is toekomstbestendig en (waar mogelijk) nabij georganiseerd.

Wat willen we bereiken:

Wat gaan we daarvoor doen:

A. Behoud of verbeteren van huidige niveau van de zorg in de gemeente

A. Ontwikkelen van een uitvoeringstrategie ten aanzien van de zorgketen beginnend vanaf preventie, nulde lijn (of sociaal domein), 1e lijn (huisartsen en basis-GGZ) tot 2e lijn (ziekenhuis en verpleeghuis). We doen dit in samenwerking met de zorgaanbieders, huisartsen, zorgverzekeraar en zorgkantoor (binnen het programma Toekomstige Zorg (West) Zeeuws-Vlaanderen en Zeeuwse Zorg coalitie).

B. Goede samenhang tussen zorg en huisvesting / betaalbare en organiseerbare zorg aan huis, in instelling of binnen geclusterde voorziening

B. De visie en beleidsuitgangspunten van de betrokken partijen vertalen in een uitvoeringsstrategie ten aanzien van het clusteren van wonen, zorg en voorzieningen zoals huisarts, supermarkt, farmacie en (openbaar) vervoer met als doel om de zorg betaalbaar en organiseerbaar te houden (gezien de toenemende vergrijzing en de tekorten op de arbeidsmarkt).

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04