Begroting 2021

Programma's

Programma 3: Sociaal Domein

Verbonden partijen

Dethon
Eind 2019 is een besluit genomen over het transformatieplan om Dethon te veranderen van productiebedrijf naar re-integratiebedrijf. Dethon verandert van een organisatie waar producten worden gemaakt door medewerkers met een arbeidshandicap naar een bedrijf dat mensen ontwikkelt zodat zij naar hun maximale vermogen (loonwaarde) bijdragen aan het resultaat van Dethon, hun eigen arbeidsvreugde en zelfstandigheid.

Dethon blijft uit drie vestigingen bestaan. De vestigingen zijn de instap voor arbeidsontwikkeling. Re-integratiekandidaten kunnen op die manier dicht bij huis hun eerste werkervaring weer opdoen en werkritme opbouwen. Daarnaast zijn de vestigingen een (tijdelijke) terugvalplek voor medewerkers met wie het even wat minder gaat.

Het doel is om mensen te ontwikkelen om ze voor te bereiden op een werkplek bij een reguliere werkgever. Dit kan via een arbeidscontract, in een garantiebaan of via detachering. Om dit te realiseren trekken de Zeeuws Vlaamse gemeenten en Dethon samen op.  

Het transformatieplan is verwerkt in de meerjarenbegroting van Dethon. Deze laat zien dat de omslag wordt gemaakt. Met name een verhoging van het aantal detacheringen zorgt voor een positief effect op de begroting. Ook de interne doorstroom van mensen vanuit een beschutte plek binnen naar productmarktcombinaties (PMC) zoals Cleaning en Groen zorgen voor een verhoging van de omzet en dragen bij aan een beter resultaat. Zo loopt het tekort niet langer op en draagt Dethon bij aan een budgettair neutrale uitvoering van de Participatiewet en aan de taakstelling binnen het Sociaal Domein.

Deze pagina is gebouwd op 10/30/2020 10:15:03 met de export van 10/28/2020 14:17:04